Ako označiť prevádzku a čo všetko musí byť na otváracích hodinách?

Ak sa chystáte otvoriť obchod, ambulanciu, či inú prevádzku, treba splniť viacero povinností. Po splnení kolaudačného rozhodnutia, kladného rozhodnutia z hygieny a oznamovacích povinnostiach na živnostenskom úrade a obci prichádza na rad označenie prevádzky.

Označenie prevádzky musí byť na trvale viditeľnom a vhodnom mieste. Musí obsahovať:

  • Obchodné Meno a sídlo predávajúceho alebo miesto podnikania fyzickej osoby
  • Meno a priezvisko osoby zodpovednej na činnosť prevádzky
  • Otváracie hodiny
  • V prípade ubytovacieho zariadenia: kategória a trieda

zdroj: pexels.com

Informácie môžu byť umiestnené na vstupných dverách, okne alebo na stene vedľa vstupu. Aby bolo jasné ku ktorej prevádzke/objektu patria. Na dvere a okná sa dajú použiť vyrezané platové nálepky, pevná doska v ráme alebo priamo na fasáde.
Označenie prevádzky je prvá vec s ktorou zákazník príde do styku. Vsaďte na prvý dojem.

Označiť prevádzku treba aj pri jej dočasnom alebo trvalom zatvorení. Oznámte začiatok a koniec tohto obdobia.

Ak pre prevádzku platí aj zákaz fajčenia o ktorom hovorí zákon č. 277/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov. Podnikateľ je za účelom splnenia povinností týkajúcich sa ochrany nefajčiarov predovšetkým povinný upozorniť verejnosť na zákaz fajčenia stanoveným označením.

Nezabudnite aj na označenie zamestnancov. Zamestnancov treba označiť tak, aby sa dali odlíšiť od zákazníkov. Stačí menovka, visačka alebo odev, ktorí ich odlíši.


Dôležitý je aj reklamačný poriadok. Ako predávajúci ste povinný informovať o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia reklamácie, vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, ako aj o vykonávaní záručných opráv.


Reklamačný poriadok musí byť sprístupnený na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi.

Pomôžeme Vám s grafickým návrhom a spracovaním Vašich otváracích hodín.

Grafické štúdio | tlačiareň | kniháreň

Na trhu od roku 1990.

© 2023 Gerthofer • All rights reserved