Ochranné prvky

Ochranné prvky, Certifikáty, certifikátové bianká, stravné lístky, vstupenky

Naše technologické vybavenie nám umožňuje výrobu bezpečnostných tlačovín, ktorých prípadné falšovanie bude nemožné. Pre viac informácií nás kontaktujte.

Bezpečnostné tlačoviny

Certifikáty, certifikátové bianká, stravné lístky, vstupenky, kontrolky vstupu a výstupu, vstupky do bezpečnostných zón. 

Grafické štúdio | tlačiareň | kniháreň

Tlačíme od roku 1990.

© 2023 Gerthofer • All rights reserved